Inventarisatie markering

 

Medewerkers van Multiline Markering BV inventariseren voor verschillende gemeenten de wegmarkering. Hierbij worden onder andere de volgende eigenschappen van de wegmarkering vastgelegd:  materiaal, type, hoeveelheid en kwaliteit.

 

Naast inventariseren voert Multiline Markering BV metingen uit voor het bepalen van:

 

Nachtzichtbaarheid (RL – retroreflectie);

Dagzichtbaarheid (Qd of luminantiefactor β);

Stroefheid (SRT of PTV).

Inventarisatie in Greenpoint

 

In het verleden werden de inventarisaties uitgevoerd op basis van administratieve lijsten. Dit was arbeidsintensief en gaf geen grafisch inzicht in de onderhoudswerkzaamheden, de bijbehorende hoeveelheid en kosten.

 

Samen met Greenpoint is een module ontwikkeld om de inventarisatie van de markering te digitaliseren. De data geeft de wegbeheerder inzicht in de onderhoudsbehoefte voor de korte en langere termijn. De informatie kan eventueel uitgewisseld worden met bestaande beheerssystemen.

De module biedt de wegbeheerder, na inventarisatie, de volgende inzichten en mogelijkheden:

 

• Actuele beeld markering ( materiaal, type kwaliteit);

• Filteren selectie op kwaliteit, materiaal, traject;

• Informatie overdracht met andere beheersystemen;

• Opzetten (meer jaren) onderhoudsplannen met digitaal grafisch inzicht.

 

Basis voor de inrichting in Greenpoint is het bestaande wegenbestand van de gemeente en actuele luchtfoto’s. Aanwezige markering wordt ingevoerd en automatisch gekoppeld aan de betreffende wegvakonderdelen en bijbehorende gegevens.

MULTILINE MARKERING BV

Conradstraat 19 | 8013 RN | ZWOLLE

038 - 2001700

info@multiline.nl

copyright 2018 Multiline | Privacy

Bijzondere toepassingen

Infra-coating

Halbelijning

Markeringen

Inventarisatie

Certificaten

Multiline