Certificaten

Kwaliteit en veiligheid staan bij Multiline hoog in het vaandel. Daarnaast werken we met onze opdrachtgevers en leveranciers structureel samen aan innovatie en de ontwikkeling van steeds duurzamere alternatieven. Vanzelfsprekend is Multiline dan ook gecertificeerd op het gebied van alle relevante aspecten binnen onze bedrijfsvoering.

ISO 9001 – Belang van onze klanten en kwaliteit staan voorop

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat is onafhankelijk vastgesteld dat bij Multiline de kwaliteit van het geleverde werk en het belang van de klant altijd voorop staan. Daarbij zorgt onze werkwijze ervoor dat processen en prestaties – waar mogelijk – continu worden verbeterd.

Het ISO 9001 certificaat van Multiline Markeringen B.V. is toegekend door KIWA Nederland en geregistreerd onder nummer KSC-K11294/07.

VCA** – Aandacht voor veiligheid en milieu tijdens werkzaamheden gegarandeerd

Onze VCA-certificering (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) toont aan dat de medewerkers van Multiline altijd bewust zijn van de milieu- veiligheids-, gezondheidseisen die aan de uitvoering van hun werkzaamheden worden gesteld. Al onze medewerkers beschikken dan ook over een VCA-diploma en hebben de cursus veilig werken langs de weg voltooid.

Het VCA**-certificaat van Multiline Markeringen B.V. is toegekend door KIWA Nederland en geregistreerd onder nummer VCA-K49907/04.

BRL9142/02 – De eigenschappen van onze wegmarkering voldoen aan de hoogste eisen

Vanwege de belangrijke functies van wegmarkeringen worden aan de materialen hoge kwaliteitseisen gesteld op het gebied van stroefheid, de mate van reflectie en kleurvastheid. Het BRL9142/02-certificaat geeft aan de dat de markeringsmaterialen van Multiline hieraan voldoen.

BRL9142/02-certificaat van Multiline Markeringen B.V. is toegekend door KIWA Nederland en geregistreerd onder nummer K7603/7.

CO2-Bewust – Focus op maximale beperking CO2-uitstoot

Met het CO2-bewust certificaat laat Multiline zien dat er structureel werk wordt gemaakt om de CO2-uitstoot bij de uitvoering van onze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Het CO2-managementsysteem dat Multiline voor de organisatie en de projecten hanteert, voldoet aan niveau 3. 

Het CO2-Bewust certificaat van Multiline Markeringen B.V. is toegekend door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en geregistreerd onder nummer NCK.2015.469.CO2. 

038 200 1700