Onderhoud wegmarkering Gemeente Putten

Omschrijving:
Inventarisatie en onderhoud van wegmarkeringen waarbij het gehele proces digitaal wordt vastgelegd en ontsloten.

Product:
Eigenschappen en kwaliteit van de wegmarkeringen worden op basis van in ons ons protocol ZM 3.1. visuele inspectie wegmarkering in het programma Greenpoint vastgelegd. Door deze werkwijze is 24/7 tot in detail (per streep of haaientand) duidelijk welke markering onderhoud vereist. Omdat bij de inspectie ook de oorzaak wordt vastgelegd kan het onderhoud steeds efficiënter worden uitgevoerd.

Bijzonderheden:
Multiline heeft i.s.m. de Gemeente Putten het complete jaarlijks onderhoudsplan voor de wegmarkeringen opgesteld. Hierin zijn alle relevante aspecten als gewenste (beeld)kwaliteit, planning, beschikbaar budget en duurzaamheid meegenomen. Vooralsnog zijn en worden alle doelstellingen gerealiseerd.

038 200 1700