Wegmarkering A2, traject Holendrecht – Leidsche Rijntunnel

Omschrijving:
225 km lengtemarkering en ca. 2000m2 figuratie

Materialen:
Koudplast agglomeraat met 60% dekking

Bijzonderheden:
Bij overrijden van de markeringen is de geluidshinder maximaal 5dB hoger dan bij het overrijden van de deklaag. Hiermee voldeed ons ontwerp ruimschoots aan de aanvullende kwaliteitseisen die Rijkswaterstaat aan dit project stelde.

038 200 1700